• +48 539 340 493
  • biuro@lorak.pl

Zaloguj się

Zapomniałeś hasła?

BIK a BIG - jakie są różnice pomiędzy tymi rejestrami?

Paź, 15
0

 
Każda osoba, która stara się o otrzymanie kredytu lub pożyczki jest wnikliwie sprawdzana. Weryfikuje się jej tożsamość, historię oraz zdolność kredytową, zatrudnienie czy regularność płatności. Dane na temat historii kredytowej gromadzone są w dwóch rejestrach, czyli BIKu oraz BIGu. Te instytucje są często mylnie ze sobą utożsamiane. Warto więc poznać różnice między nimi i dowiedzieć się więcej na ich temat, szczególnie jeśli chcesz pożyczyć pieniądze.

BIK i BIG – co to dokładnie jest?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, to instytucja zajmująca się gromadzeniem i udostępnianiem informacji kredytowej oraz gospodarczej, która dotyczy głównie historii kredytowej, zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Informacje zbierane są od banków, pozabankowych instytucji pożyczkowych oraz SKOK-ów. Natomiast BIG oznacza Biuro Informacji Gospodarczej i potocznie określany jest jako rejestr dłużników, gdyż można w nim znaleźć informacje o zadłużeniu konsumentów oraz firm. BIG składa się z Krajowego Rejestru Długów, Rejestru Dłużników ERIF oraz Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, który współpracuje z BIKiem oraz Związkiem Banków Polskich.

Komu podlegają oraz na podstawie jakich przepisów działają te rejestry?

Działalność obu rejestrów jest ściśle regulowana, bowiem przechowują one dane klientów oraz przedsiębiorstw. Biuro Informacji Kredytowej działa na podstawie przepisów zawartych w Ustawie Prawo Bankowe, Ustawie o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.

Natomiast działalność BIG określona jest w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych oraz Ustawie o ochronie danych osobowych, której podlegają oba podmioty.

Skąd zbierane są dane?

Kolejna różnica między BIKiem a BIGiem dotyczy źródeł informacji, z których gromadzone są dane. Do Biura Informacji Kredytowej trafiają dane z banków, Krajowych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, czyli SKOK-ów, instytucji pożyczkowych oraz bankowych firm zajmujących się leasingiem i faktoringiem. Z kolei Biuro Informacji Gospodarczej zbiera informacje pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego, sądów, przedsiębiorstw, firm świadczących usługi telekomunikacyjne, dostawców prądu, wody itp., jednostek działających w sektorze finansowym oraz osób fizycznych. Ponadto rejestry BIGu dopełniane są informacjami z baz publicznych, do których należy PESEL, REGON, KRS czy CEiDG.

Gromadzone dane

BIK oraz BIG gromadzą dane z różnych instytucji, a więc trafiają do nich także zróżnicowane informacje. W Biurze Informacji Kredytowej znaleźć można wiadomości o kredytach i pożyczkach, zarówno tych spłaconych, jak i nadal czynnych. Ponadto znaleźć tam można dane o terminowości spłat, co tworzy historię kredytową. W BIGu z kolei gromadzone są informacje o nieuregulowanych płatnościach powyżej 200 zł dla osób fizycznych i 500 zł dla firm, które nie zostały zapłacone w ciągu 60 dni. Ponadto są to zaległości w obszarze alimentów, mandatów, grzywien i opłat sądowych. Biuro Informacji Gospodarczej posiada także informacje o terminowo zapłaconych płatnościach.

Warto znać różnice między BIKiem a BIGiem, gdyż dzięki temu dowiesz się, czy posiadasz szansę na otrzymanie kredytu. W BIKu znajduje się szczegółowa historia kredytowa, dlatego nie wszyscy mają możliwość otrzymania kredytu bankowego. Wówczas alternatywą jest pożyczka bez biku, gdzie korzysta się jedynie z bazy BIG oraz weryfikuje się tożsamość pożyczkobiorcy!

Zobacz także: jak świadomie pożyczać pieniądze?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *